Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Trần Thị Hoa

21/10/2021

Ngày 20/10/2021, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Trần Thị Hoa, có địa chỉ tại phố Tân Hoa, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện quy định tại Điều 25 Luật Công chứng năm 2014, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc thông báo việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Trần Thị Hoa với nội dung thay đổi như sau:

- Bổ sung công chứng viên Phạm Thị Vân Khánh, sinh ngày 02/3/1987 hợp danh tại Văn phòng công chứng Trần Thị Hoa. Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 44/QĐ-BTP ngày 12/01/2017.

Sở Tư pháp thông báo đến các Quý cơ quan biết, phối hợp quản lý hoạt động hành nghề công chứng theo quy định./.

Các tin đã đưa ngày: