Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Anh Minh

21/10/2021

Ngày 19/10/2021, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Anh Minh, có địa chỉ tại số 131, đường Trần Quốc Tuấn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện quy định tại Điều 25 Luật Công chứng năm 2014, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc thông báo việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Anh Minh với nội dung thay đổi như sau:

- Chấm dứt hành nghề đối với công chứng viên Phạm Thị Vân Khánh, sinh ngày 02/3/1987 tại Văn phòng công chứng Anh Minh.

- Thay đổi công chứng viên hợp đồng thành công chứng viên hợp danh tại Văn phòng công chứng Anh Minh đối với bà: Ôn Thị Sinh, sinh ngày 13/8/1961, nơi thường trú: phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 1653/QĐ-BTP ngày 13/10/2017. Sở Tư pháp thông báo đến các Quý cơ quan biết, phối hợp quản lý hoạt động hành nghề công chứng theo quy định./.

Các tin đã đưa ngày: