Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

09/01/2018

STT

Họ và Tên

Chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Số điện thoại

 

 

 

 

01

Trần Diện

 

Số: 898/TP/QTV-CCHN

Cấp ngày 04/10/2016

Địa chỉ: Số nhà 61, đường Điện Biên Phủ, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3841.181

 

 

 

02

Kim Anh Lượng

 

 

Số: 977/TP/QTV-CCHN

Cấp ngày 03/02/2017

 

Địa chỉ: Thôn Đại Nộ, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0912.576.499

 

 

Các tin đã đưa ngày: