Các doanh nghiệp đấu giá tài sản

13/12/2021

STT

Tên tổ chức đấu giá tài sản/Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trụ sở chính, điện thoại, Fax, email

Quyết định thành lập Trung tâm/Giấy đăng ký hoạt động

Giám đốc Trung tâm/chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh/Trưởng Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thành viên hợp danh của công ty đấu giá hợp danh

Tổng số đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Ghi chú

Số Quyết định/Giấy đăng ký hoạt động

Ngày cấp lần đầu

Ngày điều chỉnh

Họ và tên

Số CCHN đấu giá tài sản

Họ và tên

Số CCHN đấu giá tài sản

1

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc

Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3862165

Fax: 0211.3728372

Email: ttdvbdgts.stpvp@gmail.com

QĐ  số 1555/QĐ-UB; QĐ số 305/QD-UBND

22/11/1997

Ngày điều chỉnh 07/2/

2018

Trần Quốc Huy

1563/TP/ĐG-CCHN

 

 

06

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Phúc Việt – Vĩnh Phúc

Số 91 phố Kim Đồng, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại:  0913.000.697

Email: tdgvinhphuc@gmail.com

10/TP-ĐKHĐ

19/6/

2019

 

Trần Trung Học

764TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Chiến;

Trần Đức Hạnh

1429/TP/ĐG-CCHN;

763/TP/ĐG-CCHN

03

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc

Thôn Đông Hợp, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0986859848

Email: daugiabinhminhvinhphuc@gmail.com

13/TP- ĐKHĐ

13/6/

2019

26/5/

2020

Nguyễn Thị Thu Hà

1322 /TP/ĐG-CCHN

Trịnh Văn Hải

1323/TP/ĐG-CCHN

02

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc

Số 1 đường Hồ Tung Mậu, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02116.568.795

Email:congtytdgvinhphuc@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

10/01/2018

Ngày điều chỉnh 27/6/

2019

Nguyễn Văn Huân

1823/TP/ĐG-CCHN

Trần Văn Thắng

1448/TP/ĐG-CCHN

03

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên

Số nhà 24, đường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0912535999

Email: daugia24@gmail.com

07/TP-ĐKHĐ

13/6/

2019

 

Nguyễn Văn Dương

529/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Nhần

45/TP/

ĐG-CCHN

02

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Yên Lạc

Khu 3 thôn Trại Lớn, xã tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0913284300

Email: daugiayenlac2gmail.com

06/TP-ĐKHĐ

07/6/

2019

 

Phạm Văn Tuấn

931/TP/ĐG-CCHN

 

 

01

 

7

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân số 1 Vĩnh Phúc

Số 98, đường Trần Phú, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0968236677

Email: daugiataisanso1vp@gmail.com

09/TP-ĐKHĐ

14/6/

2019

 

Nguyễn Tiến Dũng

35/TP/ĐG-CCHN

 

 

01

 

8

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vĩnh Phúc

Số 09, đường Nguyễn Văn Chất, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0968213640

Email: sonlehai18872@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

21/5/

2018

 

Trần Thị Nhung

1776/TP/ĐG-CCHN

 

 

01

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Thành An –Chi nhánh Vĩnh Phúc

Số 5, ngõ 2, đường Chu Văn An, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0916628293

Email: daugiathanhan.vp@gmail.com

11/TP-ĐKHĐ

20/6/

2019

 

Ngụy Thị Thảo

1248/TP/ĐG-CCHN

 

 

08

 

10

Công ty đấu giá hợp danh VNA - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Số nhà 22, phố Lý Tự Trọng, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

14/TP-ĐKHĐ

26/10/2020

 

Lưu Đức Vượng

1401/TP/ĐG-CCHN

 

 

01

 

11

Công ty đấu giá hợp danh Nam Việt – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Số 68, Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

15/TP-ĐKHĐ

22/12/2020

 

Nguyễn Xuân Sang

258/TP/ĐG-CCHN

 

 

01

 

12

Công ty đấu giá hợp danh Đông Á- chi nhánh Vĩnh Phúc

Số nhà 627, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

16/TP-ĐKHĐ

16/7/2021

 

Ngô Việt Quân

701/TP/ĐG-CCHN

 

 

01

 

 

Các tin đã đưa ngày: