Các Trung tâm tư vấn pháp luật

04/12/2021

Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc

Giám đốc Trung tâm: Ông Tạ Ngọc Toàn

Địa chỉ trụ sở: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại:0211.3.716.300

Các tin đã đưa ngày: