Đoàn luật sư

27/11/2017

Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3860875-  Email: doanluatsuvp@gmail.com

Chủ nhiệm Đoàn: Luật sư Tạ Ngọc Toàn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư.

1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề.

2. Thực hiện rà soát, đánh giá hàng năm chất lượng đội ngũ luật sư; giám sát, phối hợp với Đoàn luật sư ở địa phương khác giám sát luật sư là thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; xử lý kỷ luật đối với luật sư.

3. Giám sát, phối hợp với Đoàn luật sư ở địa phương khác giám sát hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư; yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xửlý.

4. Cấp Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư và giám sát người tập sự hành nghề luật sư; lập danh sách những người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam.

5. Nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và gửi Sở Tư pháp; đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

6. Tổ chức đăng ký việc gia nhập Đoàn luật sư, tổ chức việc chuyển, tiếp nhận luật sư; đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp, đổi, thu hồi Thẻ luật sư.

7. Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư.

8. Giám sát việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư.

9. Hòa giải tranh chấp giữa người tập sự hành nghề luật sư, luật sư với tổ chức hành nghề luật sư; giữa khách hàng với tổ chức hành nghề luật sư và luật sư.

10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

11. Tổng kết, trao đổi kinh nghiệm và thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư.

12. Tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị của luật sư.

13. Quy định về mức phí gia nhập Đoàn luật sư, phí tập sự hành nghề luật sư trên cơ sở khung phí do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành.

14. Báo cáo Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về đề án tổ chức đại hội, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

15. Thực hiện nghị quyết, quyết định, quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

16. Tổ chức để các luật sư tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện trợ giúp pháp lý.

17. Báo cáo Liên đoàn luật sư Việt Nam về tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư, kết quả Đại hội; gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam nghị quyết, quyết định, nội quy, quy định của Đoàn luật sư theo quy định của Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam hoặc khi được yêu cầu.

18. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức và hoạt động, kết quả Đại hội; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu; gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghị quyết, quyết định, quy định của Đoàn luật sư.

19. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

DANH SÁCH LUẬT SƯ ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH VĨNH PHÚC

(Tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2014)

SốTT

Họ và tên

Năm sinh

HỘ KHẨU

Số CCHN

Chức vụ Đoàn Luật sư

Tổ chức hành nghề luật sư

Chức danh Tổ chức HNLS

1

Tạ Ngọc Toàn

9- 02- 1975

Liên Bảo -Vĩnh Yên -Vĩnh Phúc

1325

Chủ nhiệm

VPLS số 1 Vĩnh Phúc

Trưởng văn phòng

2

Nguyễn Thế Hiểu

18 -02-1954

Bạch Trữ -Tiến Thắng –Mê Linh –Hà Nội

1987

Phó Chủ nhiệm

VPLS Phúc An

Trưởng văn phòng

3

Lê Thị Thu Hiền

27- 7- 1982

Liên Bảo - Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

4068

Phó Chủ nhiệm

VPLS Vĩnh Phú

Trưởng văn phòng

4

Nguyễn Văn Tiến

25- 11- 1970

Liên Bảo -Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

4430

Chủ tịch Hội đồng KT-KL

VPLS 99

Trưởng văn phòng

5

Lương Trí Tuệ

20 - 02-1955

TT Vĩnh Tường –Vĩnh Tường –Vĩnh Phúc

4201

Phó Chủ tịch Hội đồng KT-KL

VPLS Trí Tuệ

Trưởng văn phòng

6

Hà Trọng Thắng

23-9-1955

Ngô Quyền – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

4068

Uỷ viên Hội đồng KT-KL

VPLS Hà Trọng Thắng và các cộng sự

Trưởng văn phòng

7

Nguyễn Văn Lang

10-3-1940

Bình Định –Yên Lạc –Vĩnh Phúc

1338

Luật sư

VPLS Văn Lang

Trưởng văn phòng

8

Lê Văn Khôi

16-01-1963

Tích Sơn – Vĩnh Yên –Vĩnh Phúc

2757

Luật sư

VPLS số 1 Vĩnh Phúc

 

9

Hà Đức Hoàn

02-11-1976

Hướng Đạo - Tam Dương - Vĩnh Phúc

1335

Luật sư

VPLS số 1 Vĩnh Phúc

 

10

Quang Thị Ánh Tuyết

27-3-1972

Trung Tự – Đống Đa –Hà Nội

1518

Luật sư

VPLS Số 1 Vĩnh Phúc

 

11

Nguyễn Văn Hưng

30-10-1980

Định Trung –Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

6127

Luật sư

Công ty luật TNHH Thái Hưng

Giám đốc

12

Vũ Trường Hùng

05-9-1984

Chấn Hưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

7405

Luật sư

Công ty Luật TNHH Bình Minh

Giám đốc

13

Triệu Đức Định

22-12-1948

Đồng Ích - Lập Thạch –Vĩnh Phúc

5776

Luật sư

VPLS số 1 Vĩnh Phúc

 

14

Đỗ Thị Kiều Anh

01-6-1983

Hùng Vương - Phúc Yên –Vĩnh Phúc

6578

Luật sư

VPLS Phúc An

 

15

Hoàng Thị Minh Du

29-3-1984

Phúc Thắng – Phúc Yên –Vĩnh Phúc

5354

Luật sư

Công ty Luật TNHH Thịnh Hưng

Giám đốc

16

Trần Văn Phàm

15-12-1945

Xuân Hòa –Phúc Yên –Vĩnh Phúc

2521

Luật sư

VPLS số 1 Vĩnh Phúc

 

17

Triệu  Thị Bích Liên

22-12-1983

Liên Bảo –Vĩnh Yên –Vĩnh Phúc

7213

Luật sư

Công ty luật Liên Việt

Giám đốc

18

Hà Văn Giang

22-8-1985

Hải Lựu –Sông Lô –Vĩnh Phúc

9613

Luật sư

Công ty luật TNHH Bình Minh

 

19

Lâm Quang Ngọc

11-11-1980

Minh Quang – Tam Đảo-Vĩnh Phúc

10194

Luật sư

Công ty luật TNHH Thái Hưng

 

20

Lưu Trọng Tường

30- 8-1955

Gia Cẩm –Việt Trì –Phú Thọ

10826

Luật sư

VPLS số 1 Vĩnh Phúc

 

21

Nguyễn Văn Khánh

20- 8- 1986

Gia Khánh –Bình Xuyên –Vĩnh Phuc

10828

Luật sư

Chưa đăng ký hành nghề

 

 

22

Vũ Quốc Hưng

19-02-1985

Thanh Lâm –Mê Linh-Hà Nội

10829

Luật sư

Chưa đăng ký hành nghề

 

 

23

Trần Văn Lý

01-01-1961

Đội Cấn - Tuyên Quang - Tuyên Quang

10939

Luật sư

VPLS số 1 Vĩnh Phúc

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: