Các Tổ chức Bổ trợ tư pháp

28/10/2017

1. Đoàn Luật Sư

2. Các Văn phòng Luật sư

3. Các Tổ chức giám định Tư pháp

4. Các Trung tâm tư vấn pháp luật

5. Các Văn phòng Công chứng

6. Các doanh nghiệp Bán đấu giá tài sản

7. Các Văn phòng thừa phát lại

8. Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Các tin đã đưa ngày: