Lãnh đạo Sở Tư pháp Vĩnh Phúc qua các thời kỳ

05/06/2018

Giám đốc Sở

Đồng chí

     ĐÀO XUÂN HIỀN        

Sinh năm 1955

Giám đốc Sở Tư pháp

từ năm 1997 đến năm 2002

Đồng chí

KIM NAM

Sinh năm 1953

Giám đốc Sở Tư pháp

từ năm 2002 đến năm 2014

Đồng chí

PHÙNG THỊ KIM NGA

Sinh năm 1973

Giám đốc Sở Tư pháp

từ năm 2014 đến tháng 5/2018

Đồng chí

Nguyễn Văn Bắc

Sinh năm 1964

Giám đốc Sở Tư pháp

từ tháng 6 năm 2018 đến nay

- Phó Giám đốc Sở

Đồng chi

TRẦN DIỆN

Sinh năm 1956

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

 từ năm 1997 đến tháng 4/2016

Đồng chí

NGUYỄN HỮU THẢO

Sinh năm 1955

Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ năm 1999 đến tháng 5/2015

Đồng chí

NGUYỄN VĂN HƯƠNG

Sinh năm 1957

Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ năm 2009 đến tháng 4/2017

Đồng chí

HÀ THÁI NGUYÊN

Sinh năm 1966

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

từ tháng 01/2015 đến nay

Đồng chí

KIM THỊ ÁNH

Sinh năm 1970

Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ tháng 03/2016 đến nay

Đồng chí

NGUYỄN TUẤN ANH

Sinh năm 1970

Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ tháng 7/2016 đến nay

 

Các tin đã đưa ngày: